Blog

Wednesday, July 12, 2017ജ്വാലയായ് , തീ നാളമായി പ്രകാശിക്കും 
നിൻ മിഴികൾക്കു മുന്നിൽ 
വെറും ഒരു  ഏഴയായി ഞാൻ ഇതാ നില്പൂ 
അമ്മേ നാരായണ ശരണമന്ത്രത്താൽ 
അലയടിക്കും നിൻ ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ 
ഈ ധൂളികയുടെ ദീനരോദനം എന്തെ   
പ്രതിധ്വനികാത്തു ?
അമ്മതൻ മാറിലേ അമ്മിഞ്ഞപ്പാൽ 
ഉറഞ്ഞു പോയതോ, കാരണം?


copyright @ Ajay Pai July 2017

Tuesday, July 11, 2017


കണ്ണാ  നീ എൻ  ചകോരൻ 
കള്ള കണ്ണൻ , നീ  എൻ ചോരൻ 
എന്താണെൻ  അപരാധം ചൊല്ക നീ 
ചകോരൻ എന്ന് ചൊന്നതോ?
അതോ , ചോരൻ എന്ന് വിളിച്ചതോ ?
എന്തിനായ് ചാർത്തി നീ കളങ്കം 
എൻ നെറുകയിൽ 
കളഭമല്ലയോ ഉത്തമം , തിരുത്തുക നീ . Copyright @ Ajay Pai July 2017.

Wednesday, July 5, 2017


ഇമ ചിമ്മാതെ നിൻ മിഴികളാൽ മെല്ലേ നീ 
എന്നെ പുൽകിയ നേരം 
കാർമേഘങ്ങൾ തൻ മിഴികൾ 
നാണത്താൽ മറച്ചു 
സൗരഭ്യം പരത്തും നിൻ അധരങ്ങളെ 
താലോലം തലോടി ഞാൻ 
ഉണർത്തട്ടെയോ നിൻ നെഞ്ചകത്തിൽ 
മധുവിധു പകരും ആദിപാപം 


copyright @ Ajay Pai 

Monday, June 26, 2017

दोपहर के तीन बजे थे
और छत पे था कोई खटखटाता
देखा तो थी बूँदें बारिश की
टिप टिप सी कूद रही थी

असमय आनेवाली ये बरसात
ले गयी मुझे वापस मेरे बचपन की गलियों में 
नफरत है मुझे इन बेरंग बूंदों से 
याद दिलाती है ये मुझे टूटी हुई छत की 
और सीली सीली सी  दीवारों की 
जो सूज गई थी गरीबी की कहर से 

कभी बिमारी ले आती थी अपने साथ ये 
या  कभी भूखापेट सुलाकर -
चली जाती थी दबे पाँव  
बिजली जब कौंध जाती थी 
सहम के छुप जाता था में 
माँ के फटे हुए आँचल में 
खुद को बचाते उन काले राक्षसों से 

आज ये बारिश की बूँदें फिर ताज़ा 
कर गई वो यादें, पर आज तो अफ़सोस ये है की 
न रही माँ और न उसका आँचल |


Copyright @ Ajay Pai  26th June 2017
Image courtesy: Pexels


Thursday, June 22, 2017

എൻ ശ്വാസമേ എന്നിൽ നിന്നും 
അകന്നു പോവുന്നതെന്തെ നീ  
കാണാമറയത്തു നിന്നു
കുളിർ കാറ്റു വീശുവാനോ ?
അറിയുന്നുവോ നീ -
എൻ മനതാരിൽ നീളേ നിൻ 
പ്രേമത്തിൻ തളിർ മണ്ഡപങ്ങൾ 
പൂത്തനേരം 
ഒരു ചെമ്പനീർ ഇരുത്തു
നിൻ മുടിയിഴയിൽ വയ്ക്കുവാൻ 
വെറുതെ എൻ മനം തുടിച്ചു 


copyright +Ajay Pai 23rd June 2017
Image courtesy : AJ's personal archive


Wednesday, June 21, 2017Knock me down, kick me off
But,
take me away from the night
that falls tomorrow

my fists are clenched
and, the heart is cold
as you drag me to the podium

I see no angels up there
But, vampires
With their masks on, waiting

It is there on the podium
they’ll pronounce me as a husband
And, the night that ensues
Will blow away from me my virginity.Copyright @ Ajay Pai 22nd June 2017Tuesday, June 20, 2017They never bought me toys
We were poor
Now that I could buy toys
They say, I am grown up

Some dreams remain
unfulfilled
And then, you realize 
You've been consumed 
by your own dreams, chasing

So is love, for me
premature was its death
in the womb of my heart
Just like a broken toy

The lump of love
has now hardened like cancer
It has begun to feed on my life;
Slow and painful
Would be my death.Copyright @ Ajay Pai 11th March 2017होले  होले  थरथराती 
छनक छनक पायलिया बाँध 
आयी  मेघा बाँवरी बरसती हुई !
बिजली जब कौंध जाती थी 
सहम के टिप टिप गिरते थे 
आँसू उसकी ऊंची अटरिया से !Copyright @ Ajay Pai  June 20 th 2017